Info

Kokeen tuomareina toimivat Tomi Sarkkinen ja Pekka Uusimäki