Info

Kokeen tuomareina toimivat Miso Sipola ja Rob Schmidt